APIE MUS

Mūsų šeimos gydytojų centras teikia pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos Šiaulių miesto ir rajono gyventojams nuo 2000 07 01. Čia dirba specializuotą šeimos gydytojų rezidentūrą baigę gydytojai, kvalifikuotos bendruomenės slaugytojos, akušerė. Gydymo įstaigoje gydosi apie 5500 pacientų.

Sėkmingai dalyvavome PHARE ir Europos sąjungos struktūrinių fondų projektuose pirminei asmens sveikatos priežiūrai gerinti. Dėka šios paramos buvo atnaujinta kabinetų medicininė įranga ir priemonės, atliktas patalptų remontas Radviliškio g. 96-2 esančiame filiale.

IĮ J. Jankauskienės šeimos gydytojų centras aktyviai dalyvavo vykdant projektą „Galvos smegenų insulto profilaktikos ir kontrolės 2006-2008m. programoje“, kurią rėmė LR Sveikatos apsaugos ministerija. Šeimos gydytojai Jurgitai Jankauskienei 2005m. įteiktas sveikatos apsaugos ministro padėkos raštas už sąžiningą ir pasiaukojantį darbą Lietuvos žmonių sveikatos labui.

2013-10-21 atidarytas naujas Šeimos Gydytojų Centro kabinetas Vilniaus g. 34, Šiauliuose.

15 darbuotojų: 4 šeimos gydytojai ir 8 bendrosios praktikos slugytojai.