PRISIRAŠYMAS

KAIP PRISIRAŠYTI PRIE ĮSTAIGOS?

Užpildykite „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“:

Prašymas pildomas vadovaujantis asmens tapatybę liudijančiu dokumentu. Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų, jeigu tėvų nėra – globėjas.

Prašymą pateikite vienu iš šių būdų:

  • atvykti į Įstaigą;
  • atsiųsti elektroniniu paštu (info@seimosgydytojucentras.lt), prašymą pasirašius elektroniniu kvalifikuotu parašu;
  • paštu arba per pasiuntinį kartu pateikiant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • KARANTINO METU – į įstaigos elektroninį paštą atsiųsti nufotografuotą ar nuskenuotą užpildytą ir pasirašytą formą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (vaiko gimimo liudijimą).

SVARBU! Kartu su užpildytu ir pasirašytu prašymu jums reikės pateikti šiuos dokumentus:

  • vaikams – gimimo liudijimą arba asmens pasą,
  • suaugusiems – pasą arba asmens tapatybės kortelę,
  • paciento globėjams – notariškai patvirtintus globos dokumentus.

Asmuo negali būti prirašytas prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos, jeigu jis nėra apsidraudęs privalomuoju sveikatos draudimu.