MOKAMOS PASLAUGOS

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA IĮ J.JANKAUSKIENĖS ŠEIMOS GYDYTOJŲ CENTRE

1. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka patvirtinta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ su pakeitimais.

2. Mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:     

2.1. privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto,

2.2. valstybės, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skiriamų sveikatos programoms finansuoti.

  1. Už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios suteikiamos centre, moka:

3.1. patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys;

3.2. savanoriško sveikatos draudimo įstaigos;

  1. Kitas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nėra išvardytos mokamų paslaugų sąraše ir nepriskirtos būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms, teikiamos centre nuolatiniams šalies gyventojams, apmoka patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys arba savanoriško draudimo įstaigos, kai:

4.1. pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į centrą dėl paslaugų suteikimo;

4.2. paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos. Prie papildomų paslaugų, kurias pasirenka pacientas ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos ( diagnozuotos) gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui (ligai) ir gali būti teikiamos tik leidus tuo metu pacientą gydančiam gydytojui;

4.3. sveikatos priežiūros įstaiga yra sunaudojusi lėšas, numatytas sutartyje su TLK, ir įstaigos administracija matomoje vietoje yra paskelbusi, kad laikinai dėl lėšų trūkumo negali teikti tam tikrų planinių tyrimo ar gydymo paslaugų, o apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu pacientas, norėdamas gauti paslaugą skubos tvarka, sutinka pats už ją sumokėti.

4.4. sveikatos priežiūros įstaigoje paslaugos teikiamos užsienio piliečiams, asmenims be pilietybės jei tarptautinėse sutartyse nenumatyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka.

  1. Suteiktos mokamos paslaugos, išvardytos šios tvarkos 4.2, 4.3 ir 4.4 punktuose apmokamos įmonės direktoriaus 2022m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 28 . patvirtintu kainynu bei vėliau kainyno pakeitimais.
  2. Sveikatos priežiūros įstaigoje teikiamos papildomos mokamos paslaugos, Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintomis bazinėmis kainomis:

6.1. paslaugos, sveikatos apsaugos ministro įsakymuose, nurodytos kaip mokamos;

6.2 skiepai, neįtraukti į profilaktinių skiepijimų kalendorių;

6.3 laboratoriniai tyrimus, kurie neįeina į šeimos gydytojo/komandoje dirbančio gydytojo normą ir skiriami pacientui pageidaujant;

6.4 pagal asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartis;

6.5 sveikatos tikrinimą vykstant į užsienį;

6.6 norintiems įsigyti civilinį ginklą;

6.7 profilaktiniai sveikatos tikrinimai;

6.8 norintiems įsigyti vairuotojo pažymėjimą,

7. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų mokėjimo tvarka:

7.1. pinigai už mokamas paslaugas mokami įstaigos registratūroje, pagal pateiktus gydytojo siuntimus ir kainyne nustatytus paslaugų įkainius.

7.2. kasoje išduodamas kasos aparato čekis arba kasos pajamų orderio kvitas, pacientui pageidaujant – buhalterė išrašo sąskaitą-faktūrą.

7.3. pacientui pateikus apmokėjimo čekį personalas atlieka numatytą paslaugą.

7.4. lėšos gautos už mokamas paslaugas apskaitomos vadovaujantis kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo ir įforminimo tvarka.

7.5. pajamos gautos už mokamas paslaugas, apskaitomos atskiroje sąskaitoje, už apskaitą atsakinga buhalterė.

7.6. neatlikus paslaugos ir pacientui pageidaujant grąžinti sumokėtus pinigus, pacientas pateikia prašymą, ant kurio pasirašo sveikatos priežiūros specialistas, kad paslauga neatlikta ir su pridedamu kasos čekiu pateikiama buhalterei. Kasoje pacientui grąžinami sumokėti pinigai. Visa tai pažymima paciento medicininėje dokumentacijoje.

7.7. informacija apie mokamas paslaugas skelbiama įstaigos tinklalapyje www.seimosgydytojucentras.lt, skelbimų lentoje prie registratūros.